Nyheter

Referat fra årsmøtet for 2020

Referat styremøte 05.05.2021

Styremøtereferat 1 – 17.02.2021

God jul og godt nyttår!

God jul og godt nyttår!Ønskes alle våre sameiere i Alvanutlia, og ellers andre naboer!Ta vare på hverandre og vis omtanke for hverandre i disse spesielle tider. Med vennlig hilsenStyret