Vi har nå offentliggjort årsmøtereferatet for 2018 på vår nettside. Du kan klikke på linken her, for å finne dette dokumentet. Det er også mulighet for å se dokumentet i arkivet, sammen med andre eldre referater  under  dokumenter i hovedmenyen.