Innkalling til

SAMEIEMØTE – ÅRSMØTE

Mandag, den 11. april, kl. 19.00

Sted: Kjellerstuen på Aksdalstunet

Saksliste:

 1. Valg av møteleder og protokollunderskriver(e)
 2. Årsregnskap 2010 m/ årsberetning og revisjonsberetning ( se vedlagt )
 3. Budsjett 2011 ( se vedlagt )
 4. Valg av styre og valgkomite
 5. Innkomne forslag
 6. Diverse saker:
  1. Justering/ skifting av dørlåser
  2. Støvproblem ventilasjon
  3. Nytt planlagt bygg i 6. etasjer foran sameiet.
  4. Male Terrassehuset ?
 7. Eventuelt

Innleveringsfrist for saker til behandling:

Fredag, den 01. april 2011.

Sendes til: Alvanutlia Sameie
c/o Tysvær Regnskap ANS
Frakkagjerdvegen 124
5563 Førresfjorden.

Alternativ til e-post: svein@regninkasso.no

Kategorier: 2011