Innkalling til

SAMEIEMØTE – ÅRSMØTE

Tirsdag, den 24. april, kl. 19.30

Sted: Bestastuå i Tysværtunet

Saksliste:

  1. Valg av møteleder og protokollunderskriver(e)
  2. Årsregnskap 2011 m/ årsberetning og revisjonsberetning ( se vedlagt )
  3. Budsjett 2012 ( se vedlagt )
  4. Valg av styre og valgkomite
  5. Innkomne forslag
  6. Diverse saker:
    a. Tilbud plenklipping
  7. Eventuelt

Innleveringsfrist for saker til behandling:

Mandag, den 16. april 2012.

Sendes til:   Alvanutlia Sameie
c/o Tysvær Regnskap ANS
Frakkagjerdvegen 124
5563 Førresfjorden.

Alternativ til e-post: svein@regninkasso.no

Kategorier: 2012