Årsmøte 2007

Alvanutlia sameie – møtebok for første sameiermøte mandag 29. okt. 2007 kl. 18.00 på Bestastova, Tysværtunet.

42 sameiere var representerte, nokre møtte 2 for kvart sameie.

Sak 1.  Valg av møteleder
Svein Håkonsen valgt.

Valg av protokollunderskriver.
Christian Bua Gismarvik blei valgt.

Sak 2.
Kort orientering frå Haugaland Kraft om telefon, PC og TV

Sak 3.  Årsberetning frå styret – info frå utbyggarane.
Andrew Greenwood fra Berge Sag orienterte om arbeidet i interimstyret, 6 møter.  Han orienterte om ferdigstilling av veg, gatelys, mm.  Kåre Budeng frå Budeng og Vik orienterte om utbygginga av terrassehuset.

Sak 4.   Årsrekneskapet (pr. okt. 2007)
Håkonsen refererte rekneskapstala.

Vedtak:  Rekneskapet godkjent

Sak 5.   Valg av revisor
Helge Vegrim – Fokus revisjon – blei valgt

Sak 6.   Godtgjerdsle til styret
Utsett til neste år.

Sak 7.   Valg av sameiestyret
Magnar Mortveit, Tor Mikkelsen, Tønnes Straum, Birgitte Velde og Astrid Risanger.
Tønnes Straum blei valgt til formann.

Varamenn til styret:  Gerd Nedrebø, Christian Bua Gismarvik, Torjus Eigestad

Sak 8.   Budsjett 2007 og 2008
Håkonsen refererte forslag til budsjett for 2008.
Budsjettforslaget blei godkjendt.

Sak 9.   Opprettelse av vedlikeholdsfond
Saka utsett.

Sak 10.   Eventuelt
Det blei tatt opp om større vegbredde på veg 6.
På veg 5 var det for kort å setta bilen utfor garasjen.
Greenwood forklarte om forholdet mellom utbyggar og kommunen.  det var ikkje alltid samsvar mellom asfaltert vegbane og regulert veg.

Møtet slutt.

Christian Bua Gismarvik                      Svein Håkonsen
– sign –                                                  – sign –

Kategorier: 2007