Styremøtereferat – 1/ 2010

Mandag den 7. juni 2010, kl. 19.45
Sted: Tenkerommet på Tysværtunet

Til stede: Olav Johan Tveit, Tønnes Straum, Magnar Mortveit, Astrid Risanger, Else Synnøve Vestre, Jan Hordvik, Signe Førre, Gerd Nedrebø.

Sak 1/ 2010. Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Ingen kommentarer – referat godkjent.  
Tilføyelser til telefonliste for styret:
Olav Johan Tveit : 905 25978
Else S. Vestre : 918 82431

Sak 2/ 2010: Gjennomgang saker som skal behandles

– Gelender til trapp til gjesteparkering i øvre del sees også sammen med gelender i trapp mellom øvre og nedre felt samt til inngang vestre del på terrassen. Det er vinterstid vanskelig å ikke ha noe å holde seg i. Bør sees på under ett og få eventuelt pris på å sette opp nødvendig rekkverk. Olav tar kontakt med Haaland & Karlsson for å høre om de kan komme med prisforslag – en går ut fra at det var de som hadde jobben med å sette opp rekkverk slik det er i dag.
Aksjon: Olav

– Innkjøp av flaggslang – sak overført fra årsmøtet til styret.

Det ble besluttet å ikke gå til innkjøp av flaggstang da dette vil kreve at noen påtar seg å ha ansvaret for flaggingen. Det er det ingen som ønsker. Det følger forpliktelser med å ha flaggstang.

– Innkjøp av snøfreser

Det ble besluttet å ikke gå til innkjøp av snøfreser. Heller kjøpe inn snøbrett og flere snøskuffer til felles bruk for alle i sameie. Ønskelig at flere bidrar med måking om det igjen skulle bli slike snømengder som sist vinter – spesielt felles parkeringsplasser for gjester m.m.

– Siste bolig malt i hht avtale?

Den siste boligen er fortsatt ikke ferdigstilt med maling. Det vil bli sendt ut brev til eieren av nedre del av denne bolig som fortsatt står umalt.  Samme vil være nødvendig der hvor rekkverk ikke er ferdigmalt enda.
Aksjon: Svein

– Trappelys utvendig trapp mellom øvre og nedre – ref. sak tatt opp på årsmøtet.

Det vil bli sjekket ut om dette vil komme innenfor kommunens belysning – de har ansvaret for veien i området. Olav tar kontakt med teknisk etat for å sjekke dette. Samtidig vil han høre om det er mulig å få belysning ved nedre del av gangsti til veien ved barnehagen – der er det et mørkt felt – spesielt vintermånedene – ønske fra beboerne om mer belysning.

Sak 3/ 2010: Eventuelt

Olav har fått tildelt 3 stk. masterkey til boksen som skal være tilgjengelig for brannvesen for terrasseblokken.  Disse vil nå bli fordelt til Brannvesen, 1 x Jan Hordvik – nestleder og 1 x Olav Johan Tveit – leder i sameiet. Olav fører liste på hvor nøklene til en hver tid befinner seg. Magnar tar kontakt med YIT for å sjekke ut ferdigstillelse av denne boksen.
Aksjon: Olav/Magnar

Det ble luftet om en heller skulle kjøpe en feiemaskin til bruk i garasjer og annet arealet. Styrets medlemmer mente at dette var spesielt for de som bor i terrassen – spesielt for arealet i garasjen. Olav kan kontaktes om det er ønsker om å gå til innkjøp av denne på-kostnaden fra beboerne i terrassen spesielt. Saken vil bli tatt opp i neste styremøte for avgjørelse. 
Aksjon: Beboerne i sameiet/styret

Heis Tek Stavanger har vært på kontroll på heis i terrasseblokka – ikke mottatt noen melding på hva som er gjort – Olav tar kontakt for å sjekke dette nærmere og får dokumentasjon på utført arbeid.
Aksjon: Olav

Regler for terrassens arealet, spesielt i garasje og teknisk rom, er hengt opp. Det bør ikke oppbevares eks. brannfarlig væske av noen art. Les instruksen for å se hva som gjelder.
Aksjon: Beboerne i terrasse-blokka.

Plenslåtten er nå blitt veldig bra. Dersom det er arealer som ikke er tilfredsstillende slått bes det tas kontakt med styrets medlemmer for avklaring.

Sameiets utstyr til utlån er følgende – dette legges også ut på web siden – de som vil låne dette utstyret gjør en avtale med Olav om å sette det ut den dagen det skal benyttes:
– Gressklipper
– 2 x kantklippere – elektriske
– 2 x snøskuffer – flere vil bli kjøpt til vinteren igjen
– 1 x trillebår

Referatene fra sameiets styremøter legges ut på web for info til beboerne i sameiet.

Dugnaden 6. mai gikk greit – bra fremmøte. Litt lite bark – dette vil økes i volum til neste gang.

Neste styremøte blir i september – styret blir kalt inn til møte utover dette ved behov.

 

Else S. Vestre
Referent

Kategorier: 2010