Alvanutlia Sameie
Styremøtereferat nr. 1/ 2011

Sted: Tenkeloftet, 21.03., kl. 19.15

Til stede: Olav Johan Tveit, Jan Hordvik, Magnar Mortveit, Signe Førre, Else S. Vestre, Gerd Nedrebø.
Ikke tilstede: Astrid Risanger og Tønnes Straum
Referent: Svein

Sak 1    Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte.
Protokoll ble godkjent

Sak 2    Ikke utbedret av utbygger: bl.a. Lekkasje i garasjetaket – sprinkleranlegg – dørlåser
Repr fra Kruse & Smith har vært på befaring vedr lekkasje i garasjetaket. Antydet at det kunne være lekkasje fra leiligheten over.
Styret er ikke fornøyd med denne forklaringen.
Saken følges opp med brev til Kruse & Smith. Samtidig etterlyses andre ting som ennå ikke har funnet sin løsning, eksempelvis sprinkleranlegget og dørlåser.

Karsten Bjelland har lovet å komme den 30. mars og ferdiggjøre sin del av sprinkleranlegget.

Representant fra Trio Ving har justert/ fixet flere dørlåser. Noen gjenstår. Ta dette opp på årsmøte.

Aksjon: Svein: Brev sendes til Kruse & Smith vedr. gjenstående arbeid.
Styret: Informere om låskasser på årsmøte.

Sak 3   Søknad om tiltak, innredning oppholdsrom under garasje, v/ Målfrid Ø. Kvam, nr 37.
Tiltaket innebærer at det settes inn 2 vinduer og 1 dør mot sør. 
Tiltaket medfører altså en fasadeendring, men så lite iøynefallende at styret finner å kunne godkjenne tiltaket.
Beboere med like oppholdsrom må beregne å måtte montere samme type vinduer og dør, dersom det søkes om tilsvarende tiltak.
Det må sendes byggemelding til kommunen.

Aksjon: Olav Johan Tveit informerer tiltakshaver om vedtaket.

Sak 4    Avlesing strøm.
Olav Johan avleser strømmåleren og melder målerstand inn til Tysvær Regnskap.

Aksjon. Olav Johan Tveit

Sak 5 Gjerdestolpe løsnet.
Ved hus nr. 41 v/ lekeplass er øverste gjerdestolpe løsnet. 
Mail til Greenwood, Berge Sag om forholdet.
Risanger eller Olav Johan kan kontaktes.

Aksjon: Svein kontakter Greenwood.

Årsmøte 2010.
Møte avholdes mandag den 11. april, kl. 19.00 i Kjellerstuen på Aksdalstunet.
Møteleder: Jan H.
Styremedlemmene møter ca. 18.40

 

Referent

Svein

Kategorier: 2011