Alvanutlia Sameie
Styremøtereferat nr. 1/ 2012
Sted: Tenkeloftet 20. mars 2012

Til stede: Olav Johan Tveit, Astrid W. Risanger, Signe Førre, Bjarne Vågen, Jan Hordvik.     
Ikke til stede: Gerd Nedrebø, Tønnes Straum.

Sak 1   Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte.
 
  – Ingen kommentarer til forrige møtereferat.

Sak 2   Valg nytt styre på årsmøtet.
    – Valgkomiteen møtte. Gjennomgang av hvem som står for valg, hvem som er valgt for 2 år.
Komiteen leverer liste over aktuelle kandidater når denne er klar.

Sak 3  Regnskap – årsberetning 2011
    – Årsregnskap gjennomgått.
Strøm, telefon og vask virker noe høy. Svein sjekker.
Terrassehuset bør males i år.
Risanger og Sønn reagerer ikke på forespørsler. Andre malerselskap må kontaktes.
Småhusbebyggelsen bør få vinduskarmene malt.
Resultatregnskapet for terrassehuset viser kun 8.541,00 i overskudd.
Styret vil derfor foreslå på årsmøtet å øke kvm-prisen med kr. 1,00, fra 14,00 til 15,00.
Justert budsjett sendes ut sammen med innkalling til årsmøte.

Sak 4  Eventuelt
Plenklippingen har kostet mye i 2011.
Andre leverandører enn Vepro må etterspørres om tilbud.
Alternativer er bl.a. Tysvær Bygdeservice, Karmøy Bygdeservice.
Idland Consulting skal kontrollere gassanlegg rundt 29.-30. mars.
Bjelland kontrollerer etterpå.
Kontrollen belastes den enkelte sameier.
Vedlikehold innvendige dører påhviler den enkelte beboer.
Reklamasjon alarmanlegg i Terrassehuset må tas opp med Tøgersen gjennom utbygger,
Kruse & Smith. Nytt styre må følge opp denne saken, krav om ferdigstillelse. Avisstoff??
Det må tas en full gjennomgang om alarmanlegget.

ÅRSMØTET AVHOLDES TIRSDAG DEN 24. APRIL KL. 19.30 I BESTASTUA.

Referent: Svein

Neste styremøte tirsdag den 20. mars kl. 19.30

Årsmøte avvikles den 17. april 2012

 

Referent
Svein

Kategorier: 2012