Alvanutlia Sameie
Styremøtereferat nr. 1/2013
Tenkeloftet 19. mars 2013, kl. 19.30

Til stede: Olav Johan Tveit, Astrid Risanger, Jan Hordvik, Bodil Tungeland, Gerd Nedrebø.

Saksnr.:

 1. VALGKOMITE    
 
Valgkomiteen møtte. Gjennomgang av hvem som står for valg, hvem som er valgt for 2 år.
Komiteen leverer liste over aktuelle kandidater når denne er klar.

    2. GODKJENNING AV PROTOKOLL 3
 
Forrige møteref. gjennomgått.
Gass, gjenstår en del å rette opp i. Servicen gjennomført. Brev sendt til Nærenergi.
(overtatt etter Bjelland)
Kommunen har under arbeid benker som skal plasseres ut.
Grantrær er tatt ned av kommunen, av det som kommunen eier

    3. REGNSKAP 2012 BUDSJETT
 
Årsregnskap gjennomgått.
Justert budsjett sendes ut sammen med innkalling til årsmøte.
Garantitiden er utgått.

 4. VENTILASJONSAVTALE MED SPANNE BLIKK
        Ventilasjonsavtale med Spanne Blikk er inngått.
Nytt vedlikehold på gang. Skifte filtre, gjennomgang rørfester osv.
Utskiftet deler til motor utført i fjor.

 5. ISDANNELSER VED HUS
Isdannelser ved mur hor en av beboerene. Muren er satt opp uten drenering på innsiden.
Styret i sameiet anser ikke problemet som sameiets ansvar

     6. EVENTUELT
 
–   Forslag om redigering av diverse retningslinger, for bruk av fellesareal med mer.
I den forbindelse sjekkes forsikringsvilkårene.
En gruppe foreslått for å se nærmere på vilkårene. Tønnes, Jan H., Trond V., Olav, Svein
og en fra forsikringsselskapet.
Olav innkaller til møte.

–  Styremøtegodtgjørelse. Styret går inn for foreslåtte endringer vedr styremøtehonorar,
som blir: kr. 2.000,- til styreleder, styremedlem og varamedlem får kr. 200,- pr.
fremmøte.

–  Mus i huset. Skadedyravtale med Anticimex?

–  Vannrenner for å hindre vanninntrengning?

–  Gasspeiser er tilgriset. Heksesot? Ta kontakt med Nærenergi?

 ÅRSMØTET AVHOLDES TIRSDAG DEN 23. APRIL KL. 19.30 I BESTASTUÅ PÅ
TYSVÆRTUNET.
 
Styret møter 19.15

Referent: Svein

Kategorier: 2013