Alvanutlia Sameie
Styremøtereferat nr. 2/ 2011

Til stede: Jan Hordvik, Bjarne Vågen, Signe Førre, Olav Johan Tveit, Tønnes Straum, Magnar Mortveit, Gerd Nedrebø.
Ikke til stede: Astrid Risanger.

  1. Protokoll fra forrige møte godkjent.
  1. Diverse saker fra årsmøte:

a) Justering og utskifting av dørlåser:
Liten framgang siden årsmøte. Ingen ting nytt.

b) Støvproblem i ventilasjonsystem:
Det vil bli sendt ut informasjon angående tilbud om service, og en ønsker tilbakemelding fra eigarar av småhus om en vil ha serviceavtale. Må få en avgjørelse til neste styremøte.

c) Nybygg på nabotomta (Bringedaltomta):
Har ikke hørt noe.

d) Terrassehuset males:
Formannen tar kontakt med malerfirmaene: Risanger, Langelandsvik og Multivedlikehold ang. anbud på maling av terrasseblokk.

e) Vask av terrassevinduer:
Formannen tar kontakt med de som vasker innvendig i blokka om de kan ta dette.

f) Vannproblem i hus nr.68:
Det ble tatt en befaring etter styremøtet.

g) Lite ventilasjon i boder:
Avvente til hus nr. 37 har satt inn vinduer.

3. Eventuelt.

a) Kruse og Smith jobber med saken ang. vannlekkasje i kjelleren i terrasseblokken.

b) Porttlf. I terrasseblokka er nå i orden.

c) Det er kommet en skriftlig henvendelse angående ansvar for ferdiggjørelse rundt sekundærstasjon v/ Magne Vestre. Formannen tar det opp muntlig med Magne Vestre.

e) Rett tlf. til Jan Hordvik er 95722482.

f) Plenklipping: 
Det er rettningslinjer for plenklipping vedtatt på årsmøte. Plenene som vender ut mot gata blir slått, ikke inngjerde plener.

g) Angående husforsikring. 
Utsatt til neste styremøte.

h) Dugnad.:

Det blir dugnad onsdag 11. mai kl. 18.00.

– Møtes på festplassen.
– Påfylling av bark. Utskifting av planter. Feie trapper og stiar. Klipping av furuer.
– Det vil bli kjøpt inn Algevekstfjernar for å få vekk grønske på betongen.
– Rekkverket på framsida av blokka må males. Formannen tar det.

 

 Neste styremøte blir mandag 6. juni kl. 19.15 på Tenkeloftet.

Aksdal 2.5.11

Referent Gerd S.Nedrebø

Kategorier: 2011