Alvanutlia Sameie
Styremøtereferat nr. 2/ 2012
Sted: Bestastuå, 7. mai 2012

Til stede: Olav Johan Tveit, Gerd Nedrebø, Astrid W. Risanger, Bodil Tungeland, Bjarne Vågen, Jan Hordvik.     
Ikke til stede: Håkon Andre Waage, Tønnes Straum.

Sak 1   Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte.
 
  – Ingen kommentarer til forrige møtereferat.

Sak 2   Oppfølging resterende arbeid Terrassehuset.
    – Sprinkelanlegg ok.
– Brannvarsler ikke koblet til. Alarmen ikke i drift, feilkoblet.
– Tøgersen Elektro v/Håkon vil ikke engasjere seg.
YIT har anmerkninger om dette ved hver befaring.
Brev avsendes, gis en måneds frist. Dersom intet skjer vurderes å ta saken inn til media for
fokusering der.
– Garsjeport-telefon/høytaler fungerer ikke. Også dette er tatt opp med Tøgersen, uten
resultat. Får ikke tak i reservedeler? Tas med i brevet nevnt overfor.
– Sameiet må gjerne se på andre alternativ.

Sak 3  Malingsbehov generelt for sameiet.
    – Innhentet tilbud vedr Terrassehuset.
Vinduslistene for hele feltet trenger et strøk maling.
Kontakt: Multi Vedlikehold/ Karmøy hage & Vedlikehold/ Bigera m/flere.
Noen som har andre alternativ?
Olav ser på saken.

Sak 4  Diverse saker overført fra årsmøte
– Maling listverk. Se forrige sak.
– Gasstenner montert feil veg. Idland skal komme med rapport. Olav etterlyser.
– Problem med ventilasjon i leilighetene. Spanne Blikk kommer tilbake. Alternativ er 
Norovent.
– Spanne Blikk-avtalen: Årlig service/ havari/ støvproblem.

Sak 5  Dugnadsdag
 
Torsdag 10. mai. Styret kaller inn.

NESTE STYREMØTE TIRSDAG DEN 14. AUGUST.

Referent: Svein

Kategorier: 2012