Alvanutlia Sameie
Styremøtereferat nr. 2/2014
Kjellerstuen Aksdalstunet, den 26. mai 2014

Til stede: Olav Johan Tveit, Astrid Risanger, Jan Hordvik, Bodil E. Tungland, 
Bjørg Eriksen, Randi Alvseike, Ole Johnny Myrvold, Solveig Mortveit
Referent: Svein Håkonsen

Saksnr.:

 1. GODKJENNING AV FORRIGE REFERAT
 
Forrige referat ble godkjent.

  2. VALG AV NESTLEDER
        Bodil Tungland ble valgt til nestleder

 3. TIL BEHANDLING ETTER VEDTAK VED SIST ÅRSMØTE.

1) Nordvik-saken: Bygging av Glassoverbygg på terrasse.
Styret i sameie har sagt nei til tiltaket, men han har fått tillatelse i kommunen.
Årsmøtet ga styret fullmakt til til å se litt mer på saken, fordi bygget ikke er i samsvar med
Sameiets vedtekter.
Styret vedtok å sende skriv til Nordvik om saken.
Nabo under hans terrasse har opplevd snøras med på sin terrasse, til tross for at Nordvik og
leverandør av glassbygget har forsikret om at det ikke ville komme til å skje grunnet
varmekabler i rennene på overbygget.

2) Delig av sameiet i 2 sameier, et for Terrassehuset og et for Småhusbebyggelsen.
Det var flertall i styret for ikke å gå inn for en deling. 2 styremedlemmer stemte for.

Mange kjenner ikke til hva som skjer i Sameiet. Her ble det henvist til sameiets hjemmeside
 www.alvanutlia.no og Facebook.
Her kan man stille spørsmål og legge fram sine meninger.

 4. VEDLIKEHOLDSPLAN.
        4 styremedlemmer har gjennomgått Sameiets vedlikeholdsplan, sett på muligheten for å 
redusere klipping ved heller å lage til flere bed/ montere heller/ parkeringsplass med mer.
En i sameiet har meldt interesse for dette.
Iht vedtektene skal sameier som benytter sitt plenareal til planting etc, selv klippe plenen, 
eller leie inn en person som kan gjøre jobben.
De «eier» plenen når de selv opparbeider den. Det står ikke noe i vedtektene om at dette
arbeidet skal kompenseres med lavere fellesutgifter.
Endre regelverket om dette?
Styret vedtok å opprettholde vedlikeholdsplanen som den er, inntil videre.

 5. OPPGRADER STYRET PÅ SAMEIETS HJEMMESIDE.
        Informasjon om nytt styre gjøres på alvanutlia.no

 6. EVENTUELT
        Nye forsikringstilbud er innkommet, men den eksisterende avtalen oppretholdes.

Neste møte i aug/sept.

 

Kategorier: 2014