Styremøtereferat – 3/ 2010

Mandag den 14. september 2010, kl. 19.00
Sted: Tenkerommet på Tysværtunet

Til stede: Olav Johan Tveit, Magnar Mortveit, Astrid Risanger, Jan Hordvik, Signe Førre, Gerd Nedrebø.

Sak 5/ 2010. Godkjenning av protokoll fra de to siste møtene.
Ingen kommentarer – referatene ble godkjent. 

Sak 6/ 2010: Gelender/ rekkverk
Mottatt et dyrt tilbud fra Håland & Karlsen.
Olav Johan har snakket med kommunen som hevder at sikkerhet er viktig. Dersom det er fare for fallulykker, skal slike steder være sikret.
Olav Johan har sjekket lovverket og bl.a. sett på Forskriftene for tekniske krav for byggverk.
Det kan tyde på at utbygger ikke i stor nok grad har tatt tilbørlig hensyn til sikkerheten ift at 
”Opparbeidet utendørs nivåforskjell skal være sikret og/ eller merket visuelt.”

Forholdene ved kort trapp ser ok ut, men ved lang trapp kan det være aktuelt å ta opp med utbygger; deres ansvar i denne forbindelse.
Utbygger Berge Sag tas kontakt med i et forsøk på å få til en befaring, gjerne sammen med kommunelegen Lysen.

Olav Johan ber Håland og Karlsen spesifisere tilbudet hva gjelder kort og lang trapp.

Rekkverk på begge sidene et krav ?`

Det er nå i sommer registrert en fallulykke med bruddskader.

Vedtak: Berge Sag og Lysen anmodes om å delta på befaring. Brev avsendes.

Sak 7/ 2010: Trappelys.
Olav Johan har fått tilbakemelding fra kommunen om at de ikke har midler å gi i støtte til å montere trappelys.
Kostnad: 1 stolpe + graving og tilkobling. Antydet pris ca. 30.000,oo.
Solcellepanel ?

Vedtak: Olav Johan hører med Haugaland Kraft om kostnad med tiltaket, samt eventuell bidrag.

Sak 8/ 2010: Innkjøp av feiemaskin.
Olav Johan har hos Tess Vest gått til innkjøp av feiemaskin iht mottatt tilbud, kr. 4.550,oo. Kan benyttes i garasjen primært, men også i private gårdsplasser og garasjer hos alle sameiere.

Vedtak: Styret støtter innkjøpet.

Sak 10/ 2010: Garasjeplassene i blokka merkes bedre.
Det bør settes opp skilt med gjesteparkering i blokkgarasjen.
Luftet tanken om at de som har 2 biler i garasjen bør betale for bil nr. 2.
Skal ledige plasser kunne benyttes av andre beboere i sameie enn de som bor i blokka ?

Ingen vedtak i saken.

Sak 11/ 2010: Masterkey nøkkelsafe-box programmeres.
Tysvær Brannvesen programmerer slik at de får tilgang til masterkey i nøkkelsafebox.

Vedtak: Olav Johan kontakter Tysvær Brannvesen.

Sak 12/ 2010: Røyktest i Terrassehuset.
Tysvær Brannvesen har sagt seg villig til å foreta en røyktest i Terrassehuset.

Vedtak: Olav Johan avtaler tid.

Sak 13/ 2010: Eventuelt

 • Styret er ikke helt fornøyd med plenklippingen som er utført i løpet av sommeren.
  Nabo til Astrid kan vær villig til å klippe hele arealet !?
 • Kristian Nordgård anmodes om å få malt gjerdet.
 • Maling på Terrassehuset flasser av. Reklamasjon.
  Det må tas bilder for eventuelt å ta dette opp med utbygger. Gerd fotograferer.
  Tas opp igjen til våren.
 • Ikke mottatt svar fra kommunen vedr Petter Nordvik.
 • Et tre nær et av husene er dødt. Skjæres ned. Ødelagt ifbm plenklipping.
  Ordnes ved neste dugnad.
 • Dugnad settes til 1. uken i okt., mandag den 4. okt.

 

Neste styremøte tirsdag den 2. november, kl. 19.00.

Svein
Referent

Kategorier: 2010