Alvanutlia Sameie
Styremøtereferat nr. 3/ 2011

Referat frå styremøtet 6.juni 20ll.

Til stede: Jan Hordvik, Bjarne Vågen, Signe Førre, Olav Johan Tveit, Astrid Risanger, Magnar Mortveit, Gerd Nedrebø.

Ikke til stede: Tønnes Straum.

  1. Protokoll fra forrige møte godkjent.
  1. Eventuelt.

Terrassehuset males.

Utsetter anbud på maling av blokka da det kun er kommet en kalkyle fra Risanger og Sønner. Har ikke hørt noe fra de andre malerfirmaene.

Vask av terrassevinduene.

Har ikke fått anbud på vask av vinduene ennå.

Vannproblem i hus nr. 68.

Har kjøpt og lagt 5 sekker bark for å stoppe vannet. Det ser ut til å fungere.

Søknad om utbygging av terrasse fra Birgitte Velde.

Ønsker å planere ut terrassen, male muren hvit, og få vinduer i boden. 
Det blir sendt tegninger av bod med vindu (modell).
3 personer fra styret tar en befaring torsdag 9.juni.

Vannlekkasjen i kjellaren i terrasseblokka er nå i orden.

Hestevogn står parkert på parkeringsplassen. Eieren bor ikke i feltet. Formannen tar seg av saken.

Nytt møte til høsten. Dato ikke bestemt.

Aksdal 6.juni. 2011

Referent Gerd S.Nedrebø

Kategorier: 2011