Alvanutlia Sameie
Styremøtereferat nr 3/ 2012
Sted: Bestastovå,  28.08.2012.

Til stede: Olav Johan Tveit, , Astrid W. Risanger, Bjarne Vågen, Jan Hordvik, Tønnes Straum
Ikke tilstede: Håkon Andre Waage, Gerd Nedrebø, Bodil Tungland

Sak 1     Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte.

–          Tøgersen Elektro har ordnet Garasjeport/ telefon, men gjenstår noe vedr brannvarsler. 

          Tøgersen har lovet rask ferdigstillelse !?

–          Problem med gasstenner v/ Idland er ikke kommet i orden. Olav følger opp.

–          Ventilasjon v/ Spanne Blikk ok.

–          Ellers godkjent protokoll.

Sak 2     Pristilbud på maling Terrassehuset.

–          Tilbud maling mm fra Multi Vedlikehold på kr. 331.250,oo inkl moms.

–          Tilsv tilbud fra Risanger og Sønn på kr. 405.000,oo.

–          Olav bestiller Multi Vedlikehold for utførelse mai/ juni neste år.

Sak 3     Eventuelt.

–          Løvtrær v/ Terassehuset er full av åmer. Trærne bør klippes/ eller bekjempe åmene på annet vis. Olav kontakter Krogstad hos Komplett Utemiljø.

–          Brist i vippepunktet på en huske i feltet. Kommunen har vært på befaring, kommunens ansvar.

–          Mangler gjerne bord/ benker på feltet enkelte steder. Bør søke om tilskudd til dette hos kommunen. Bero til våren.

–          Grantrær øverst i feltet bør skjæres ned; kommunens eiendom. Olav hører med kommunen.

–          Retningslinjer høyde på –  70 cm ?

NESTE STYREMØTE;  ikke bestemt

Referent Svein

Kategorier: 2012