Alvanutlia Sameie
Styremøtereferat nr. 3/2013
Tenkeloftet 10. september 2013, kl. 19.00

Til stede: Olav Johan Tveit, Astrid Risanger, Jan Hordvik, Bodil Tungeland, Bjørg Eriksen, 
Randi Alvseike, Bjarne Vågen
Referent: Svein Håkonsen

Saksnr.:

 1. GODKJENNING FORRIGE REFERAT
 
Gasslukt fremdeles tilstede. Nærenegi har fremdeles ikke møtt opp.
Forrige referat ble godkjent

    2. BREV OM TILTAK FRA PETTER NORDVIK
 
Nordviks tiltak som ble søkt om i 2010 er gjennomført. Styret sa den gang nei til tiltaket.
Tiltaket er godkjent av kommunen, som hevder at sameiet må gå til sivilrettslig skritt for å få
til endringer.
Styret vil fremme saken for neste årsmøte.
Se referat fra 2.11.10

 3. BREV OM TILTAK FRA RANDI AMUNDSEN OG OSMUND HØYVIK
        Det søkes om montering av rekkverk i glass.
Styret godkjenner tiltaket.
Randi Alvseike var uenig i godkjennelsen.

Generelt mener styret at arbeid med slike tiltak utføres uten ubehag for naboene, hverken ved
montering eller etterpå.

 4. VEDTEKSENDRINGER – TILLEGG.
Vedteksendringer er satt opp for å få spesifisert hva vedlikeholdsfondet skal dekke.
Vedteksendringene går inn som § 5.5.1

 5. EVENTUELT.
        Osvald Frønsdal har søkt om montering av platting på plenen foran huset.
Tiltaket godkjent.

Forslag mottat om kjøp av stillas til sameie, til bruk ved diverse malingsarbeid og lignende.
På grunn av ansvarsforhold som sameiet kan komme opp i ved bruk av sillaset, gikk styret
ikke inn for denne innvesteringen.

Beplantning langs det nederste gjerdet på eiendommen må ikke overstige 60 cm, eller max 
gjerdets høyde.

Bodil Tungeland opplevde manglende maling ved kjøp av leilighet. Et av nabohusene viser
også tegn på det samme.
Bodil har selv bekostet maling på sitt hus.

En av dørporttelefonene i blokka er defekt. Alt, hele anlegget, må eventuelt skiftes ut.
Bedt om tilbud på utskifting. Tøgersen Elektro er vanskelig å kommunisere med.  Stiller lite
opp ved henvendelser. Overgang til Helgevold Elektro?

YIT, som selskapet har avtale med, er oppkjøpt av Caverion Norge AS.
Røykvarsler i blokka er koblet ut, YIT/Caverion er kontaktet, men vanskelig å få på plass.
Styret vurderer å si opp inngått avtale med selskapet.

 

Neste styremøte mandag den 4. nov. kl 19.00 !?

Kategorier: 2013