Styremøtereferat nr. 3/2015
Tenkeloftet, den 26. mai 2015

     Til stede: Olav Johan Tveit, Astrid Risanger, Jan Hordvik, 
 
Bodil E. Tungland, Randi Alvseike, Ole Jonny Myrvold, Andreas Hauge
Referent: Svein Håkonsen

     Saksnr.:

     1. GODKJENNING AV FORRIGE REFERAT

     Forrige referat ble godkjent.
        

     2. INNKOMNE FORSLAG – FRA ÅRSMØTET

         – Terrassehuset: Tunge dører i tilknytning til garasjene. Automatikk-åpning er
            etterspurt hos Caverion, Tilbud kommer.

         – Nemi er etterspurt om forsikringstilbud. Innkommet tilbud ligger på ca 80.000,00 og
vil bli kontrollert opp mot eksisterende forsikringsavtale.

         – Felleskostnadene er økt med kr. 2,00 pr m2 for både Terrassehuset og 
Småhusbebyggelsen. De som benytter faste banktrekk ved betalingen må oppfordres
til å informere sin bank om endret beløp.


     3. SKADEDYRBEKJEMPELSE

     Sjo Bygg AS har sjekket om musebandet er montert korrekt på Småhusbebyggelsen.
Rapporten viser en god del mangler, og noen steder viste undersøkelsen at museband
faktisk ikke var montert fra starten av.
Pris for justering ligger fra kr. 3.000,00 til kr. 15.000,00 pr leilighet.
Andrew og Berge hos Berge Sag vil bli forelagt rapporten.

     4. MALING SMÅHUSBEBYGGELSEN

     Tilbud er også mottatt fra Multivedlikehold, men kr, 38.000,00 + moms, pr. boenhet. Lavere
pris pr. boenhet antydet dersom flere skal male samtidig.
Olav sjekker prisen for maling av alle boenheter, og hva selskapet mener med «pr. boenhet».
Gjelder det pr. leilighet, eller en boenhet fra plannivå til over tak.

     5. VEDLIKEHOLD PLEN

     Plener som skal vedlikeholdes av Vepro er tegnet inn på et oversiktskart.
Noe diskusjon blant beboerne omkring dette gjør det nødvendig å klargjøre reglene vedr
dette vedlikeholdet. Vedtektene gjennomgås.
Se styremøteref. av 26.05.2014

     6. EVENTUELET

     Skal det foreslås at beboerene kan kjøpe seg fri fra deltagelse på dugnader i sameiet?

Kategorier: 2015