Styremøtereferat – 4/ 2010

Mandag den 2. november 2010, kl. 19.00
Sted: Tenkerommet på Tysværtunet

Til stede: Olav Johan Tveit, Magnar Mortveit, Astrid Risanger, Jan Hordvik, Signe Førre, Else S. Vestre, Tønnes Straum
Ikke tilstede: Gerd Nedrebø. 
Referent: Svein

Sak 14/ 2010. Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
I sak 10(2010 vedtok styret å ikke foreta seg noe i saken.
Ellers ingen kommentarer – referatet ble godkjent. 

Sak 15/ 2010: Gelender/ rekkverk
Sammen med Berge Sag og Kruse & Smith ble det avholdt befaring vedr manglende rekkverk ulike steder på feltet. Utbyggerne godtok å sette opp rekkverk ved nr. 81.  De øvrige stedene som ble sett på under befaringen mente utbyggerne ikke var deres ansvar å foreta sikring på.
Bl.a. mente de at gangstiene mellom trappene på vestsida av blokka, ikke er trapper og derved ikke krav om rekkverk.
Styret mente at sameiet uansett burde få til et sammenhengende rekkverk på den ene siden av trapp/gangsti, på venstre siden oppover.
De øvrige pkt. 1 og 2 i brev til Berge Sag ble lagt i bero.

Vedtak: Astrid innhenter pris på rekkverk vedr. betongtrapp 20 m (4).

Sak 16/ 2010: Trappelys.
Innhentet pris på lysstolpe er ca. 14.200,-.  I tillegg kommer graving/montering med mer.

Vedtak: Styret vedtok ikke å investere i dette nå.

Sak 17/ 2010: Nøkkelsafe-box-programmet.
Masterkey er nå plassert i boksen.
Tysvær Brannvesen har tilgang til boksen.

Vedtak: Sak avsluttet.

Sak 18/ 2010: Terrassebygg Petter Nordvik.
Petter Nordvik er fremdeles uenig i styrets beslutning om ikke gi tillatelse til omsøkt tiltak. Styrets beslutning bygger på følgende:
1) Forutsetningen er at alle 4 toppetasjene må forplikte seg til å ha lik utforming på et eventuelt terrassebygg. Det må event. sendes inn en felles søknad for alle 4.
2) Tegninger må være godkjent av planutvalget i kommunen.

Vedtak: Styret må få tilsendt fra Nordvik, svar fra kommunen på søknaden om oppsetting av terrassehus.
Nordvik må fremme saken for sameiermøte for eventuell avstemming der.
Nordvik gjøres kjent med vedtaket gjennom e-mail.

Sak 19/ 2010: Serviceavtale Gassanlegg m/Karsten Bjelland AS
Styret har mottatt tilbud på serviceavtale vedr årlig kontroll av gassanlegget. Styret mener hver og en er ansvarlig for sitt eget gassanlegg, men at koordineringen ved kontrollene gjerne kan gå gjennom sameiet.

Vedtak: Olav Johan tar dette videre opp med Bjelland, bl.a. faktura til hver enkelt osv.
Det må bes om en kundeoversikt over hvem som har gassanlegg.
Avtalen legges ut på sameiets hjemmeside. 
Klikk her

Sak 20/ 2010: Årlig kontroll YIT
Kontrollen påpeker bl.a. at en vifte er feil montert og må snus vedr. eksosanlegg i blokkgarasjen.  Dette tas opp med Kruse & Smith.
Olav Johan sjekker avtalen med YIT og ser om de også skal skifte batterier som er påpekt i kontrollen vedr nødlys, uoppfordret.
De må uansett skiftes.

Vedtak: Forespørsel til Kruse & Smith avsendes, og Olav Johan kontakter YIT.

Sak 21/ 2010: Eventuelt

 • Mye støv i småhusbebyggelsen. Årsak: Tilført gjennom ventilasjonsanlegget?
  Brev avsendes til Berge Sag om saken.

 • Det nærmer seg vinter; er strøkasser og sand på plass? Kommer kommunen uoppfordret med den slags? Olav Johan sjekker.
  Olav Johan kjøper inn 3 brede snøskufler..
 • Grøtdag! Lørdag 27. november kl. 17.00 ?
  Tønnes etterspør juletre hos Odd Eriksen. Signe/Astrid organiserer grøt/kaffe. Else ordner med gløgg og lapper osv.
  Ta med krus !

Neste styremøte mandag 17. januar 2011.

Svein
Referent

Kategorier: 2010