Alvanutlia Sameie
Styremøtereferat nr. 4/ 2011

Referat frå styremøtet 28.september 2011.

Til stede: Jan Hordvik, Bjarne Vågen, Signe Førre,Olav Johan Tveit, Tønnes Straum, Magnar Mortveit og Gerd Nedrebø. Ikkje til stede: Astrid Risanger.

  1. Protokoll frå forrige møte godkjent.
  2. Sprinkleranlegg i terrasseblokka.

Formannen har hatt kontakt med Tøgersen for å få orden på sprinkleranlegget. De har ikkje gitt noen tilbakemelding.

Det er nå snart 5 år siden de første beboerne flyttet inn i småhusbebyggelsen, og formannen vil ta kontakt med Berge Sag og Kruse & Smith for å få en 5 års kontroll på småhusbebyggelsen og terrasseblokka.

  1. Egenandel ved brannskade.

Etter brann i en bod i småhusbebyggelsen har sameige mottatt og betalt en regning på kr. 10.000.- i egenandel. Styret går inn for at eigaren betaler tilbake hele summen til sameige. Informasjon sendes ut til samtlige beboere.

  1. Høstdugnad.

Det blir dugnad 12.10.11 kl. 17.00.

  1. Vedlikehold terrasseblokk.

Har ikke fått svar fra Langelandsvik. Formannen tar kontakt med Risanger & Sønn for eksakt tilbud på stillas og maling.

  1. Søknad om hagestue ved Vidar Dvergsnes

Tilrådd av styret.

  1. Eventuelt.

Noen har problem med at lyspærer varer kort tid, spenningsproblem?

  1. Nytt styremøte 3.11.11 kl. 19.30 på Tenkeloftet.-

Aksdal 29.09.11

Gerd S. Nedrebø (referent)

Kategorier: 2011