Til stede: Olav Johan Tveit, Astrid Risanger, Jan Hordvik, Bjørg Eriksen, Randi Alvseike
Referent: Olav Tveit

Saksnr.:

 1. GODKJENNING FORRIGE REFERAT
 
Referat godkjent

    2.ORIENTERING CAVERION NORGE
 
Styreleder O. Tveit orienterte omkring Caverion Norge som har overtatt
vedlikeholdsavtalen på terasseblokken etter YIT.

Ny kontaktmann i firma blir Bård Helge Langelandsvik som er
Senior prosjektingeniør elektro. Stor fordel med en kontaktformidler i firma.

 3. SKIFTE UT PORTTELEFON
        Styret godkjenner tilbudet fra Caverion på porttelefon med lyd kr. 54365,-
Prisen erekstraarbeid og moms.

4. EVENTUELT.
        Styreleder innhenter pris på sittebenk m/bord på festplassen.

 

Neste styremøte ikke fastsatt

Kategorier: 2013