Styremøtereferat nr. 4/2015
Frakkagjerd, den 15. juni 2015

     Til stede: Olav Johan Tveit, Astrid Risanger, Ole Jonny Myrvold, Bodil E. Tungland
Referent: Svein Håkonsen

     Saksnr.:

     1. GODKJENNING AV FORRIGE REFERAT

     Forrige referat ble godkjent.
        

     2. INNKOMNE FORSLAG – FRA ÅRSMØTET (se sak 2 i forrige styremøteref. nr. 3)

         Automatåpning tunge ståldører i garasjehuset. Motatt pris fra Caverion, styret finner prisen
for høy. Investeringen utgår/legges på is inntil videre.


     3. SKADEDYRBEKJEMPELSE (
se sak 3 i forrige styremøteref. nr. 3)

     Saken er utsatt, tatt opp med Berge Sag, hva de vil gjøre vedr manglende musebånd.
Etter dette styremøte, i dag den 22. juni, ble det mottatt brev om saken fra Berge Sag.
De mener reklamasjonstiden er overskredet, men tilbyr likevel «en snekker vedelagsfritt til
disposisjon i 20 timer».
  Se vedlagt brev av 18.06.15

     4. MALING SMÅHUSBEBYGGELSEN

     Tilbud maling mottatt fra Malergruppen Vest. Ca kr. 100.000,00 over prisen til Bigera.
Kr, 1.375.000,00 mot kr.1.268.750,00. 
     Styret vedtok å velge Malergruppen Vest til å ta malingsjobben, 3 mot 1.

 

     5. VALG AV FORSIKRINGSSELSKAP F.O.M. 01.06.15 TIL 01.06.16

     Sparebank 1 SR-Bank’s pris var kr. 174.000,00  
Etter en del samtaler gikk de ned til kr. 138.000,00, dernest ned til kr. 130.000,00  
Styret har også innhentet pris fra Nemi forsikring AS, som tilbyr samme forsikringstilbud til
ca. kr. 72,000,00. 
Styret vedtok å akseptere Nemi Forsikring AS’s sitt tilbud.

     Frakkagjerd, den 15.06.15

      Svein, referent

      (styret skal gjerne møtes igjen nå i ferien vedr malingen og bestemmelse iht Berge Sags brev)

Kategorier: 2015