Styremøtereferat – 6/ 2010

Mandag, den 14.02.2011, kl. 19.30
Sted: Tenkeloftet på Tysværtunet.

Til stede: Olav Johan Tveit, Jan Hordvik, Tønnes Straum, Magnar Mortveit, Astrid Risanger, Signe Førre, Else S. Vestre, Gerd Nedrebø
Fra valgkomiteen møtte: Bjarne Ottøy, Gudvin Årvik og Osvald Frønsdal.

Referent: Svein

Sak 30    Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte.
Protokoll ble godkjent.

Sak 31    Valg 2011
På valg er sameiets leder, 2 nye styremedlem og 1 ny varamann.
Olav Johan sa seg ikke villig til å ta et år til som leder. Tilsvarende Gerd Nedrebø som styremedlem og Tønnes Straum som varamedlem. 
Alle tre åpnet imidlertid for mulig utskifting dersom valgkomiteen fant andre kandidater.
Else Synnøve ønsket å stille sin plass til disposisjon.
(Bjarne Ottøy var nettopp innom, og han informerte om at Bjarne Vågen har sagt seg villig.)

Aksjon:

Sak 32    Batteri til nødlys
Olav Johan har fått bekreftet at skifte av batterier ikke inngår i serviceavtalen med YIT, kostnaden er ekstra.

 Sak 33    Dørlåsproblem 
Andrew Greenwood bekreftet i mail den 31.01.11 at Trioving/ Sikring og Lås skal skifte ut alle knappvridere til magnetknappvridere i småhusbebyggelsen.

Aksjon: Svein purrer Andrew og Trioving, samt kontakter Kruse & Smith vedr tilsvarende problem i Terrassehuset.

Sak 34    Nabovarsel/ reguleringsendring.
Vedr. utbygging tomt foran Sameie.
Det er kun mottatt ”Varsel om oppstart av mindre reguleringsendring for gnr 72, bnr 33.”
I telefon nevner Omega at Arne Nedland er eier, han tenker seg et leilighetsbygg på 6 etasjer, med en kphøyde/ max-høyde, tilsvarende høyden i krysset inn til Sameie.
Det er avsendt bekymringsmelding vedr høyden på bygget til Omega, som sender denne videre til kommunen.
Saken er til behandling i kommunen nå, og Omega regnet med at sameiets ønske kom frem til saksbehandler før de vedtok noe i saken. Kopi av denne mailen er sendt styret.

Aksjon: Svein følger opp Omega.

Sak 35    Maling av Terrrassehuset i 2011. 
Det kan være aktuelt å måtte male Terrassehuset nå i år.

Aksjon: Styret innhenter priser.

  Sak 36 Budsjett 2011. 
Det ble gitt en kort gjennomgang av regnskapstall 2010 sammenlignet med budsjett for 2010.
Eget, nytt budsjett for 2011 settes opp til neste møte.

Aksjon: Svein lager ferdig budsjett.

Sak 37   Eventuelt.

Støvproblem:
Spanne Blikk har gitt tilbud på arbeid med filterbytte for leiligheter i småhusbebyggelsen.
Jan kontakter Norvent for å få tilsvarende tilbud derfra.
Else og Tønnes nevnte at de abonnerer på filterposer, som de da skifter ut selv.

Aksjon: Jan henter tilbud fra Norvent.
Tilbud legges frem på årsmøtet, men kommer snart også på sameiets nettside.

Vått fasadesprinkleranlegg:
Sprinklerconsult har foretatt kontroll av anlegget og avdekket at ting ikke er ferdigstilt av utbygger og Tøgersen Elektro,
bl.a.:

  • Alarmen er ikke i drift

  • Reservehodeskap er ikke levert

  • Prøvekranen som ble lovet byttet til større er ikke skiftet.

Tøgersen hevder seg ferdig med saken.

Aksjon: Svein sender brev/ mail til utbygger Kruse & Smith.

Lekkasje i garasjetak:
Det er registrert lekkasje i garasjetaket.

Aksjon: Magnar tar bilder, sender dette til Svein som tar det opp med Kruse & Smith.

Web-kostnader for Trond Westli.
Trond har hatt utgifter med programfeil på dataen som håndterer sameiets nettside.

Aksjon: Styret vedtar å dekke kostnaden på kr. 1.501,oo.


Neste styremøte avholdes mandag den 21. mars kl. 19.15 (?)

Årsmøte avholdes mandag den 11. april 2011

 Aksjon: Svein Håkonsen for møteinnkalling.

 Aksjon: Olav Johan Tveit for møterom


Ref. Svein, sign

Kategorier: 2010