Alvanutlia Sameie
Styremøtereferat nr. 6/ 2011

Til stede: Olav Johan Tveit, Jan Hordvik, Magnar Mortveit, Signe Førre, Bjarne Vågen,   Astrid W. Risanger Tønnes Straum.
Ikke til stede: Gerd Nedrebø

Sak 1   Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte.
 
  – Protkoll ble godkjent

Sak 2   Søknad glasstak terrassehuset.
    – Tiltaket gjelder i et utsatt område for vær og vind på verandaen og gjelder felles for 7 beboere.
– Det forutsetter lik utforming, og at det gjerne bygges samtidig
– Styret har ellers ingen innvendinger til tiltaket.
– Olav Johan sjekker med kommunen vedr. event søknad om tiltaket dit
– Styret godkjenner søknaden dersom kommunen ikke setter seg imot.

Sak 3  Eventuelt
    – Fuktinntrenging ok
– Forsikring Heis alarmsender. Ingenting hørt. (NB! 12. jan mottatt fra forsikringsselskapet at de
dekker 17.110,00 av fakturaen på kr. 27.110,00)
– Egenandel 10.000,00 innbetalt av beboer vedr. brannskade. Ok.
– Gasskontroll i januar v/ branntilsynet.
– Pris fra Risanger vedr. maling ikke mottatt. Olav Johan følger opp.
– Service på ventilasjonsanlegget i mars. Olav Johan avventer utspill fra Spanne Blikk.

Neste styremøte tirsdag den 20. mars kl. 19.30

Årsmøte avvikles den 17. april 2012

 

Referent
Svein

Kategorier: 2011