Alvanutlia Sameie

Org.nr.: 991 900 462
web: www.alvanutlia.no
Postadresse:
c/o Tysvær Regnskap ANS
Frakkagjedvegen 124
5563 Førresfjorden
tlf. 52 77 90 10/faks 52 77 90 11
e-post: svein@regninkasso.no
Formann: Håkon Skogly
Tlf.: 926 68 582

Styremøtereferat – 9/2008

Mandag den 28. jan. 2010, kl. 19.30
Sted: Bestastua på Tysværtunet

Til stede;  Tønnes Straum, Håkon Skogly, Magnar Mortveit, Astri Risanger, Olav Johan Tveit og Gerd Nedrebø.
Sekretær:  Svein Håkonsen

Sak 60/2009  Godkjenning av forrige møteprotokoll.
Forrige møteprotokoll ble godkjent

Sak 61/2009  Regnskap 2009
Regnskapet viser er overskudd på kr. 176.000,00
Det er foretatt en del ekstra vedlikehold i terrassehuset i 2009, bl.a. vedr. heisen.  I tillegg er investert i skilt, nøkkelsafe med mer.
Regning fra YIT justeres til å gjelde 2 måneder.  de har sendt regning for hele 2009, til tross for at deres oppdrag startet i november.
Styrehonorar avsettes i 2009 og utbetales i 2010.

Sak 62/2009  Budsjett 2010
Budsjett ble gjennomgått.  På grunn av økte vedlikeholdskostnader i terrassehuset viser budsjettet at fellesutgiftene ikke dekker kostnadene.  Budsjettet viser en underdekning på ca. kr. 32.000,00
Styret kommer tilbake på dette i årsmøtet i april.

Sak 63/2009  Tilbud ny avtale med Verpo
Prisen som ble betalt ifjor var iht kommunen altfor lav.  Ny tilbudspris, en mann en dag pr uke er kr. 2.500,00.
Magnar undersøker med Tysvær Bygdeservice.

Sak 64/2009  Innkjøp flaggstang og snøfreser.
Håkon har innhentet priser.  3-4000,00 for satn + flagg.
Det følger forpliktelser med å ha flaggstang, hvem tar dette ansvaret?
Tas opp på nettsiden,  Svein kontakter Trond W.
Ikke enighet i styret vedr snøfreser.
Snørydding en Tysvær Bygdeservice-oppgave?
Både evnt innkjøp av flaggstang og snøfreser tas opp på årsmøtet.

Sak 65/2009  Befaring av YIT før montering nye brannvarslere
YIT ønsker befaring i terrasseleilighetene før nye brannvarslere monteres.
Olav kan dleta fra styret.

Sak 66/2009  Saltutslag på kledning på terrassehuset.
Iht malermester Risanger er dette et problem som vil avta over tid.
Risangers e-post legges ut på nettsiden.  Klikk her

Sak 67/2009  Eventuelt
Fremdeles gjenstår et hus å male av småhusbebyggelsen.  Det sendes ut et siste brev om at dette nå må bli gjort.  Sameiets forsikring er ikke ok, før alle har malt første strøket.  Frist til 31.05.10, med svarfrist innen 30.04.10.

Revisor PWC ønsker å fratre, og Deloitte As ble forslått av styret.  Velges endelig på årsmøtet.

Det sendes søknad om sand ti sandkassene, samtidig om støtte fra kommunen til et nytt bord på festplassen.

Forslag om båndtvang for hunder legges ut på nettsiden.  Klikk her

Magnar får en nøytral person til å se på lukeproblem i terrassehuset.  se tidligere saksnr. 54/2009.

Aksdal, den 28.01.10

Svein
-sign-

Nytt, siste mæte før årsmøte blir onsdag 10. mars 2010, kl. 19.30 i Tenkerommet

NB!  Engasjer gjerne valgkomiteen allerede:  Gudvin Årvik, Paul Ottæy og Osvald Frønsdal

Kategorier: 2009