Det planlagte årsmøtet i Alvanutlia Sameie er utsatt på ubestemt tid grunnet COVID-19 viruset. Vi følger myndighetenes anbefalinger.

Ta vare på hverandre!