Styremøtereferat 01/2015 (Publisert 22.01.2015)

Styremøtereferat nr. 1 Tenkeloftet, Tysværtunet den 12. januar 2015      Til stede: Olav Johan Tveit, Astrid Risanger, Jan Hordvik,  Bjørg Eriksen, Randi Alvseike, Solveig Mortveit Referent: Bodil E. Tungland      Saksnr.:      1. GODKJENNING AV FORRIGE REFERAT      Forrige referat ble godkjent.               2. BYGGESØKNAD FRA O. HØYVIK     Styret går inn Les mer…

Styremøtereferat 03/2015 (Publisert 22.01.2015)

Styremøtereferat nr. 3/2015 Tenkeloftet, den 26. mai 2015      Til stede: Olav Johan Tveit, Astrid Risanger, Jan Hordvik,   Bodil E. Tungland, Randi Alvseike, Ole Jonny Myrvold, Andreas Hauge Referent: Svein Håkonsen      Saksnr.:      1. GODKJENNING AV FORRIGE REFERAT      Forrige referat ble godkjent.               2. INNKOMNE FORSLAG – FRA ÅRSMØTET Les mer…