Protokoll sameier årsmøte 2008 (Publisert 29.11.09)

Årsmøre 2008 Referat fra ordinært års-sameiermøte den 24. april 2008 Møtested:  Bestastuå på Tysværtunet. Saker til behandling: Valg av møteleder og protokollunderskrivere Årsregnskap 2007 m/revisjonsberetning Årsberetning fra styre Budsjett 2008 Godtgjørelse til styre og revisor Valg av styre, valgkomite og revisor Innkomne forslag Eventuelt Til årsmøte møtte 37 stemmeberettigede sameiere, Les mer…