Protokoll sameier årsmøte 2009 (Publisert 29.11.09)

Årsmøte 2009 Referat fra ordinært års-sameiermøte den 30. mars 2009. Sted:  Kjellerlokalet i Aksdalstunet. Følgende saker ble behandlet: Valg av møteleder og protokollunderskrivere Årsregnskap 2008 m/års- og revisjonsberetning Budsjett 2009 Valg av styre, valgkomite og revisor Innkomne forslag Eventuelt 29 leiligheter var representert, med totalt 38 sameiere samlet. Det var Les mer…

Styremøtereferat 09/2009 (Publisert 04.02.2010)

Alvanutlia Sameie Org.nr.: 991 900 462 web: www.alvanutlia.no Postadresse: c/o Tysvær Regnskap ANS Frakkagjedvegen 124 5563 Førresfjorden tlf. 52 77 90 10/faks 52 77 90 11 e-post: svein@regninkasso.no Formann: Håkon Skogly Tlf.: 926 68 582 Styremøtereferat – 9/2008 Mandag den 28. jan. 2010, kl. 19.30Sted: Bestastua på Tysværtunet Til stede;  Les mer…