Styremøtereferat 01/2010 (Publisert 08.06.2010)

Styremøtereferat – 1/ 2010 Mandag den 7. juni 2010, kl. 19.45 Sted: Tenkerommet på Tysværtunet Til stede: Olav Johan Tveit, Tønnes Straum, Magnar Mortveit, Astrid Risanger, Else Synnøve Vestre, Jan Hordvik, Signe Førre, Gerd Nedrebø. Sak 1/ 2010. Godkjenning av protokoll fra forrige møte Ingen kommentarer – referat godkjent.   Tilføyelser Les mer…

Styremøtereferat 03/2010 (Publisert 16.09.2010)

Styremøtereferat – 3/ 2010 Mandag den 14. september 2010, kl. 19.00 Sted: Tenkerommet på Tysværtunet Til stede: Olav Johan Tveit, Magnar Mortveit, Astrid Risanger, Jan Hordvik, Signe Førre, Gerd Nedrebø. Sak 5/ 2010. Godkjenning av protokoll fra de to siste møtene. Ingen kommentarer – referatene ble godkjent.  Sak 6/ 2010: Les mer…

Styremøtereferat 04/2010 (Publisert 03.11.2010)

Styremøtereferat – 4/ 2010 Mandag den 2. november 2010, kl. 19.00 Sted: Tenkerommet på Tysværtunet Til stede: Olav Johan Tveit, Magnar Mortveit, Astrid Risanger, Jan Hordvik, Signe Førre, Else S. Vestre, Tønnes Straum Ikke tilstede: Gerd Nedrebø.  Referent: Svein Sak 14/ 2010. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. I sak Les mer…

Styremøtereferat 05/2010 (Publisert 13.02.2011)

Styremøtereferat – 5/ 2010 Mandag den 17.01.2011, kl. 19.15 Sted: Tenkerommet på Tysværtunet Til stede: Olav Johan Tveit, Jan Hordvik, Tønnes Straum, Magnar Mortveit, Astrid Risanger, Signe Førre, Else S. Vestre,  Ikke tilstede: Gerd Nedrebø.  Referent: Else S. Vestre Sak 22   Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Protokoll ble godkjent  Les mer…

Styremøtereferat 06/2010 (Publisert 16.02.2011)

Styremøtereferat – 6/ 2010 Mandag, den 14.02.2011, kl. 19.30Sted: Tenkeloftet på Tysværtunet. Til stede: Olav Johan Tveit, Jan Hordvik, Tønnes Straum, Magnar Mortveit, Astrid Risanger, Signe Førre, Else S. Vestre, Gerd Nedrebø Fra valgkomiteen møtte: Bjarne Ottøy, Gudvin Årvik og Osvald Frønsdal. Referent: Svein Sak 30    Godkjenning av protokoll fra forrige Les mer…

Protokoll sameier-årsmøte 2010 (Publisert 04.05.10)

Årsmøte 2010 Referat fra ordinært års-sameiemøte den 28.04.2010, kl. 19.30. Sted: Bestastuå på Aksdalstunet Følgende saker ble behandlet: Valg av møteleder og protokollunderskriver(e) Årsregnskap 2009 m/ års- og revisjonsberetning Budsjett 2009 Valg av styre, valgkomite og revisor Innkomne forslag Diverse saker Eventuelt 21 leiligheter var representert, med totalt 30 sameiere Les mer…