Innkalling til sameier møte 2011 (Publisert 24.03.2011)

Innkalling til SAMEIEMØTE – ÅRSMØTE Mandag, den 11. april, kl. 19.00 Sted: Kjellerstuen på Aksdalstunet Saksliste: Valg av møteleder og protokollunderskriver(e) Årsregnskap 2010 m/ årsberetning og revisjonsberetning ( se vedlagt ) Budsjett 2011 ( se vedlagt ) Valg av styre og valgkomite Innkomne forslag Diverse saker: Justering/ skifting av dørlåser Støvproblem ventilasjon Les mer…

Protokoll sameier årsmøte 2011 (Publisert 10.05.11)

Årsmøte 2011 Referat fra ordinært års-sameiemøte den 11.04.2011, kl. 19.00. Sted: Kjelerstuen på Aksdalstunet Følgende saker ble behandlet: Valg av møteleder og protokollunderskriver(e) Årsregnskap 2010 m/ års- og revisjonsberetning Budsjett 2011 Valg av styre, valgkomite Innkomne forslag Diverse saker Eventuelt 24 leiligheter var representert, med totalt 30 sameiere samlet. Det Les mer…

Styremøtereferat 01/2011 (Publisert 24.03.2011)

Alvanutlia SameieStyremøtereferat nr. 1/ 2011 Sted: Tenkeloftet, 21.03., kl. 19.15 Til stede: Olav Johan Tveit, Jan Hordvik, Magnar Mortveit, Signe Førre, Else S. Vestre, Gerd Nedrebø. Ikke tilstede: Astrid Risanger og Tønnes Straum Referent: Svein Sak 1    Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte. Protokoll ble godkjent Sak 2    Ikke utbedret av Les mer…

Styremøtereferat 02/2011 (Publisert 19.05.2011)

Alvanutlia SameieStyremøtereferat nr. 2/ 2011 Til stede: Jan Hordvik, Bjarne Vågen, Signe Førre, Olav Johan Tveit, Tønnes Straum, Magnar Mortveit, Gerd Nedrebø. Ikke til stede: Astrid Risanger. Protokoll fra forrige møte godkjent. Diverse saker fra årsmøte: a) Justering og utskifting av dørlåser: Liten framgang siden årsmøte. Ingen ting nytt. b) Les mer…

Styremøtereferat 03/2011 (Publisert 03.07.2011)

Alvanutlia SameieStyremøtereferat nr. 3/ 2011 Referat frå styremøtet 6.juni 20ll. Til stede: Jan Hordvik, Bjarne Vågen, Signe Førre, Olav Johan Tveit, Astrid Risanger, Magnar Mortveit, Gerd Nedrebø. Ikke til stede: Tønnes Straum. Protokoll fra forrige møte godkjent. Eventuelt. Terrassehuset males. Utsetter anbud på maling av blokka da det kun er Les mer…

Styremøtereferat 04/2011 (Publisert 18.11.2011)

Alvanutlia SameieStyremøtereferat nr. 4/ 2011 Referat frå styremøtet 28.september 2011. Til stede: Jan Hordvik, Bjarne Vågen, Signe Førre,Olav Johan Tveit, Tønnes Straum, Magnar Mortveit og Gerd Nedrebø. Ikkje til stede: Astrid Risanger. Protokoll frå forrige møte godkjent. Sprinkleranlegg i terrasseblokka. Formannen har hatt kontakt med Tøgersen for å få orden Les mer…

Styremøtereferat 06/2011 (Publisert 18.01.2012)

Alvanutlia SameieStyremøtereferat nr. 6/ 2011 Til stede: Olav Johan Tveit, Jan Hordvik, Magnar Mortveit, Signe Førre, Bjarne Vågen,   Astrid W. Risanger Tønnes Straum. Ikke til stede: Gerd Nedrebø Sak 1   Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte.    – Protkoll ble godkjent Sak 2   Søknad glasstak terrassehuset.     – Tiltaket gjelder Les mer…