Innkalling til sameier møte 2012 (Publisert 03.04.12)

Innkalling til SAMEIEMØTE – ÅRSMØTE Tirsdag, den 24. april, kl. 19.30 Sted: Bestastuå i Tysværtunet Saksliste: Valg av møteleder og protokollunderskriver(e) Årsregnskap 2011 m/ årsberetning og revisjonsberetning ( se vedlagt ) Budsjett 2012 ( se vedlagt ) Valg av styre og valgkomite Innkomne forslag Diverse saker: a. Tilbud plenklipping Eventuelt Les mer…

Protokoll sameier årsmøte (Publisert 10.05.12)

Årsmøte 2012 Referat fra ordinært års-sameiemøte den 24.04.2012, kl. 19.30. Sted: Bestastuå i Tysværtunet. Følgende saker ble behandlet: Valg av møteleder og protokollunderskriver(e) Årsregnskap 2011 m/ års- og revisjonsberetning Budsjett 2012 Valg av styre og valgkomite. Innkomne forslag Diverse saker Eventuelt 24 leiligheter var representert, med totalt 32 sameiere samlet. Les mer…

Styremøtereferat 01/2012 (Publisert 25.03.2012)

Alvanutlia SameieStyremøtereferat nr. 1/ 2012 Sted: Tenkeloftet 20. mars 2012 Til stede: Olav Johan Tveit, Astrid W. Risanger, Signe Førre, Bjarne Vågen, Jan Hordvik.      Ikke til stede: Gerd Nedrebø, Tønnes Straum. Sak 1   Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte.    – Ingen kommentarer til forrige møtereferat. Sak 2   Valg Les mer…

Styremøtereferat 02/2012 (Publisert 25.03.2012)

Alvanutlia SameieStyremøtereferat nr. 2/ 2012 Sted: Bestastuå, 7. mai 2012 Til stede: Olav Johan Tveit, Gerd Nedrebø, Astrid W. Risanger, Bodil Tungeland, Bjarne Vågen, Jan Hordvik.      Ikke til stede: Håkon Andre Waage, Tønnes Straum. Sak 1   Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte.    – Ingen kommentarer til forrige møtereferat. Les mer…

Styremøtereferat 03/2012 (Publisert 02.09.2012)

Alvanutlia Sameie Styremøtereferat nr 3/ 2012 Sted: Bestastovå,  28.08.2012. Til stede: Olav Johan Tveit, , Astrid W. Risanger, Bjarne Vågen, Jan Hordvik, Tønnes Straum Ikke tilstede: Håkon Andre Waage, Gerd Nedrebø, Bodil Tungland Sak 1     Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte. –          Tøgersen Elektro har ordnet Garasjeport/ telefon, men gjenstår noe vedr brannvarsler.  Les mer…