Styremøtereferat 01/2013 (Publisert 16.04.2013)

Alvanutlia SameieStyremøtereferat nr. 1/2013 Tenkeloftet 19. mars 2013, kl. 19.30 Til stede: Olav Johan Tveit, Astrid Risanger, Jan Hordvik, Bodil Tungeland, Gerd Nedrebø. Saksnr.:  1. VALGKOMITE      Valgkomiteen møtte. Gjennomgang av hvem som står for valg, hvem som er valgt for 2 år. Komiteen leverer liste over aktuelle kandidater når denne Les mer…

Styremøtereferat 02/2013 (Publisert 28.05.2013)

Alvanutlia SameieStyremøtereferat nr.21/2013 Tenkeloftet 21. mai 2013, kl. 19.30 Til stede: Olav Johan Tveit, Astrid Risanger, Jan Hordvik, Bodil Tungeland, Bjørg Eriksen,  Randi Alvseike.                                                                 Referent: Svein Håkonsen Saksnr.:  1. GODKJENNING FORRIGE REFERAT  Forrige referat ble godkjent Ingen kommentarer heller til årsmøtereferatet     2. INNMELDING I HUSEIERNES LANDSFORENING  Selv med fri Les mer…

Styremøtereferat 03/2013 (Publisert 23.09.2013)

Alvanutlia SameieStyremøtereferat nr. 3/2013 Tenkeloftet 10. september 2013, kl. 19.00 Til stede: Olav Johan Tveit, Astrid Risanger, Jan Hordvik, Bodil Tungeland, Bjørg Eriksen,  Randi Alvseike, Bjarne Vågen Referent: Svein Håkonsen Saksnr.:  1. GODKJENNING FORRIGE REFERAT  Gasslukt fremdeles tilstede. Nærenegi har fremdeles ikke møtt opp. Forrige referat ble godkjent     2. Les mer…

Styremøtereferat 04/2013 (Publisert 05/12.2013)

Til stede: Olav Johan Tveit, Astrid Risanger, Jan Hordvik, Bjørg Eriksen, Randi Alvseike Referent: Olav Tveit Saksnr.:  1. GODKJENNING FORRIGE REFERAT  Referat godkjent     2.ORIENTERING CAVERION NORGE  Styreleder O. Tveit orienterte omkring Caverion Norge som har overtatt vedlikeholdsavtalen på terasseblokken etter YIT. Ny kontaktmann i firma blir Bård Helge Langelandsvik Les mer…