Styremøtereferat 01/2014 (Publisert 25/03.2014)

Alvanutlia SameieStyremøtereferat nr. 4/2013 Tenkeloftet 3. desember 2013, kl. 19.00 Til stede: Olav Johan Tveit, Astrid Risanger, Jan Hordvik, Bjørg Eriksen, Randi Alvseike Referent: Olav Tveit Saksnr.:  1. GODKJENNING FORRIGE REFERAT  Referat godkjent     2.ORIENTERING CAVERION NORGE  Styreleder O. Tveit orienterte omkring Caverion Norge som har overtatt vedlikeholdsavtalen på terasseblokken Les mer…

Styremøtereferat 02/2014 (Publisert 04/06.2014)

Alvanutlia SameieStyremøtereferat nr. 2/2014 Kjellerstuen Aksdalstunet, den 26. mai 2014 Til stede: Olav Johan Tveit, Astrid Risanger, Jan Hordvik, Bodil E. Tungland,  Bjørg Eriksen, Randi Alvseike, Ole Johnny Myrvold, Solveig Mortveit Referent: Svein Håkonsen Saksnr.:  1. GODKJENNING AV FORRIGE REFERAT  Forrige referat ble godkjent.   2. VALG AV NESTLEDER         Les mer…

Styremøtereferat 03/2014 (Publisert 22.01.2015)

Alvanutlia SameieStyremøtereferat nr. 3/2014 Tenkeloftet, 22.09.2014, kl. 19.00 26. mai 2014 Til stede: Olav Johan Tveit, Astrid Risanger, Jan Hordvik, Bodil E. Tungland,  Bjørg Eriksen, Randi Alvseike, Ole Johnny Myrvold Referent: Svein Håkonsen Saksnr.:  1. GODKJENNING AV FORRIGE REFERAT  Forrige referat, nr. 2/2014 ble godkjent.   2. BREV FRA PETTER Les mer…